Alsósági Evangélikus Egyházközség
 
1%

 
Menü
Alsósági Evangélikus Egyházközség
Testületi ülések
Presbitérium
 

Presbitérium

A gyülekezet presbitériuma 2009. február 24-én tartotta legutóbbi ülésén, amelyen

  • meghallgatta a "lelkész":http://www.lutheran.hu/z/honlapok/alsosag/15test/01lelk_jel/jel2008 és a felügyelő beszámolóját
  • megtárgyalta és elfogadta a 2008. évi zárszámadás adatait
  • döntött a templomfelújítás következő lépéséről: a templom lábazatának elkészítéséről (vállalkozó: Dénes Árpád, Mersevát)
  • döntést hozott a 2009. évi illetményekről és az egyházfenntartói járulék mértékéről (2009. január 1-i hatállyal személyenként 4 000 Ft - temetői hozzájárulással együtt)
  • tárgyalt aktuális személyi kérdésekről (elfogadta Grúber Sándor pénztáros és Szabó Tiborné másodpénztáros lemondását; helyettük Dr. Csiszár Tibornét, illetve Bende Orsolyát javasolta megválasztásra a közgyűlésnek)
  • megtervezte az év kiemelkedő programjait
    - megemlékezés Szakály Dezsőről - augusztus 1.
    - I. világháborús emlékév - záró ünnepség: november 1.
Társoldalak
Lelkészi jelentések
Vezetőség
Közgyűlés
 
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster