Alsósági Evangélikus Egyházközség
 
1%

 
Menü
Alsósági Evangélikus Egyházközség
Testületi ülések
Vezetőség
 

Vezetőség

**A gyülekezet vezetősége** rendszeresen ülésezik, a presbiteri ülések és közgyűlések közötti időszakban végzi a végrehajtás és az ellenőrzés munkáját.

Előkészíti a fontos döntéseket, szervezi a gyülekezet alkalmait, terveket készít az elvégzendő feladatokra való tekintettel.

Az utóbbi években a vezetőség elsősorban az egyházközség tulajdonában álló épületek állagmegóvására, felújítására koncentrál.

Legutóbbi döntésével *(2009.02.18-án) elfogadta *Dénes Árpád** merseváti kőfaragó, műköves mester árajánlatát a templom lábazatára, s azt a presbitérium elé jóváhagyásra terjesztette.


A vezetőség tagjai:

A gyülekezet választott tisztségviselői:

 • lelkész
 • felügyelő
 • másodfelügyelő
 • gondnok
 • gondnok-helyettes
 • pénztáros
 • másodpénztáros
 • pénztáros-helyettes
 • számvevőszéki elnök
 • jegyző
 • (meghívót kap még Józsa Ernő örökös felügyelő is)
Társoldalak
Lelkészi jelentések
Presbitérium
Közgyűlés
 
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster