Alsósági Evangélikus Egyházközség
 
1%

 
Menü
Alsósági Evangélikus Egyházközség
Alsósági Evangélikus Nőegylet
Összejövetelek
Karácsonyi vásár - 2008.
Nők Ökumenikus Világimanapja - 2008.
Karácsonyi vásár - 2007.
 

Alsósági Evangélikus Nőegylet

Az Alsósági Evangélikus Nőegylet 1905-ben alakult meg, és az egyházközség ütőere lett. Tagjai már a következő évben keresztelő kutat vásároltak a templomba. Az úrvacsorai edényeket is ők adományozták. Oltárterítőket hímeztek, összejöveteleket szerveztek, támogatták a rászorulókat. Az I. világháború 42 alsósági áldozatának emléktáblát állítattak. A II. világháború pusztítása után is tevékenyen részt vettek a helyreállítás munkájában. Sajnálatos módon az ötvenes években - hasonlóan minden más egyesülethez - ez a közösség is felbomlott a kényszer hatására. Működésének nyomai azonban még ma sem téveszthetők szem elől.

Ezért a presbitérium javaslatára 2002 tavaszán újjá alakult Alsósági Evangélikus Nőegylet megalkotta Működési Szabályzatát, elkészítette emblémáját, és megfogalmazta jelmondatát, amely így hangzik: "Jézus fényét hozzuk a világnak".

Rendszeres alkalmaikon a lelki épülés mellett nagy gonddal készülnek a gyülekezet aktuális eseményeire, előkészítik a szeretetvendégségeket, a templomi ünnepekhez kapcsolódó fogadásokat. Hittanosok és szüleik részére tanévkezdő és -záró alkalmakat szerveznek, jelentős szerepet vállalnak egyházmegyei rendezvények hátterének biztosításában. Kapcsolatot tartanak más gyülekezetek és más felekezetek nőegyleteivel.

Társoldalak
Adakozás a templomra
Elérhetőségeink
Bemutatkozások
Hírek
Szolgálatok
Előttünk álló események
Rendszeres alkalmak
Fiókegyházak
Lelki táplálék
Gyerekeknek
Gyülekezet-történet
Testületi ülések
Papifon
Pages in English
Vendégkönyv / Guestbook
Archivum
Általános tisztújítás 2012
Anyáknapja 2012
1 %
 
Képek

az Alsósági Evangélikus Nőegylet emblémája
Vásár megnyitója
 
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster